Kluczowe wersety Biblii o mądrości i rozeznaniu

(Księga Przysłów 1:7) „Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością.”  (Księga Przysłów 3:5-6) „Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.”  (List św. Jakuba 1:5) „A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi…