Jonathan EDWARDS postanowienia

Rozumiejąc, że bez pomocy Boga nie mogę niczego uczynić, pokornie proszę Go, aby przez Swoją łaskę uzdolnił mnie do dotrzymania niniejszych postanowień na tyle, na ile są one zgodne z Jego wolą, ze względu na Chrystusa. 1. Postanawiam, że będę robił tylko to, co uważam za najbardziej pożyteczne dla Bożej chwały, mojego dobra, zysku i…