Kluczowe wersety Biblii o lenistwie

Księga Przysłów 18:9-12: „Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy. Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu. Przed upadkiem serce człowieka jest wyniosłe, a chwałę poprzedza pokora.” Księga Przysłów 10:4:  „Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a…

Szczegóły

Kluczowe wersety Biblii o mądrości i rozeznaniu

(Księga Przysłów 1:7) „Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością.”  (Księga Przysłów 3:5-6) „Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.”  (List św. Jakuba 1:5) „A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi…

Szczegóły