Jesteśmy społecznością Chrześcijan Ewangelicznych z Krakowa. Zostaliśmy uratowani ze śmierci grzechu i zrodzeni do nowego życia, tylko dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nie jesteśmy świadkami Jehowy. Chrześcijanie ewangeliczni opierają się na nauce Jezusa i apostołów, zapisanej w Nowym i Starym Testamencie i odwołują się do prostoty i sposobu życia pierwszych chrześcijan (więcej tu) .

Wierzymy, że Kościół Jezusa Chrystusa tworzą ludzie nowo zrodzeni, a nie organizacje! Organizacje mogą w swoich strukturach mogą posiadać ludzi nieodrodzonych.
Ciało Chrystusa to ludzie nowo zrodzeni, rozsiani po całym świecie,  jak to opisują Dzieje Apostolskie, Listy i Objawienie Jana. 

Jesteśmy wspólnotą wierzących, która spotyka się w Krakowie w każdą niedzielę (g.10.00) i rozważaniu Słowa Bożego (sobota g.10.00). Angażujemy się w głoszenie Ewangelii wszystkim niezbawionym ludziom, a także spotykamy się indywidualnie z osobami, które potrzebują rozmowy.

W co wierzymy >>