W mojej młodości (na początku Liceum) przez jakiś czas uczęszczałem na spotkania Biblijne młodych mężczyzn. Potem jednak spotkania te przestały funkcjonować i mój zapał do czytania i rozmowy o Słowie Bożym szybko stopniał.

Jakieś dwadzieścia lat temu pierwszy raz uczestniczyłem  w męskim studium Biblijnym – dorosłych mężczyzn – wrażenie było niesamowite.

Wspólne czytanie Pisma Świętego i rozmawianie o Słowie Boga w gronie samych mężczyzn coś niesamowitego, to coś zupełnie innego niż rozmowy w mieszanych grupach. To wspólne rozmawianie o Piśmie po „MĘSKU” bardzo zmieniło moje życie. Po kilku latach sam zacząłem prowadzić takie spotkania…

Dziś kiedy Słowo Boże jest drogowskazem mojego życia, staram się na nowo poprowadzić spotkania Biblijne mężczyzn. Podstawą takich spotkań jest to, że każdy sam musi czytać Słowo Boże (w danym tygodniu zwykle rozmawiamy o jednym fragmencie). Gdy się spotkamy każdy z nas może (choć nie musi) powiedzieć o tym co przeczytał. Wymieniamy nasze zrozumienie Słowa i stosujemy je do życia.
Gdy mamy pytania – rozmawiamy o nich.
Gdy mamy wątpliwości – rozmawiamy o nich.
Gdy zobaczymy wezwanie do działania – zmieniamy nasze życia.

Aktualnie spotykamy się w soboty.

Chcesz do nas dołączyć? Pisz śmiało 🙂
Kontakt@rafalchechelski.pl

 

PS.
Jeżeli chcesz dołączyć na nasze spotkania Biblijne – zapoznaj się z naszymi zasadami czytania Słowa Bożego:

0.SŁOWO BOŻE JEST DLA NAS NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym, w pełni natchnionym Słowem Bożym. Jest Ona pewnym i wystarczalnym źródłem prawd wiary i poznania Boga. Pismo Święte stanowi dla nas najwyższy autorytet zarówno w sprawach życia jak i wiary. (2Tm 3,16-17; Hbr 4,12; Rz 10,17)

1.ZASADA SYNTEZY

To zasada która nam mówi, że żadna część Biblii nie może być sprzeczna z inną częścią. Biblię pisał jeden autor = BÓG. Jeżeli mamy jakąś interpretację która nie jest spójna z innym fragmentem – to staje się jasne, że dana interpretacja musi być błędna! (Przykład: ty jesteś piotr czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół)

2. ZASADA DOSŁOWNOŚCI

Chociaż w Piśmie Świętym występują obrazy i alegorie to czytanie tekstu musimy zacząć od dosłownego znaczenia. Po pierwsze normalnie czytamy Słowo Boże i zastanawiamy się co Bóg chce nam powiedzieć. Jeżeli Bóg chce nam przekazać swoje Słowo, to często czyni to w sposób najbardziej oczywisty i prosty. 

3.ZASADA HISTORYCZNA

Ważne jest także odtworzenie historycznej sytuacji, w jakiej dany tekst został napisany – jeżeli rozumie się sytuacje to często tekst wyjaśnia sam siebie. Czytając jakiś tekst powinniśmy znać kulturę i zwyczaje ówczesnych ludzi (np: narzeczeństwo w Izraelu tłumaczy bardzo wiele z relacji oblubieniec – oblubienica)

4.ZASADA GRAMATYKI

Często gdy nie jesteśmy pewni znaczenia – musimy zbadać znaczenie pewnych słów. (Np: słowo wiara w Jezusa Chrystusa to inaczej mówiąc zaufanie, nauczyciel / pan i niewolnik – to kolejne ważne słowa których znaczenie dziś jest źle rozumiane)

5.ZASADA PRAKTYCZNOŚCI

To obowiązek zastosowanie poselstwa Biblii w własnym życiu. Zawsze powinniśmy patrzeć co dany tekst mówi o mnie lub do mnie? Jak dany fragment możemy zastosować w swoim życiu?

6.SŁOWO TŁUMACZY SŁOWO

Jeżeli natrafiamy na jakiś trudny, lub niezrozumiały fragment Biblii to w pierwszej kolejności szukamy wytłumaczenia w innych fragmentach i w innych miejscach Biblii.

 

Chcesz do nas dołączyć? Pisz śmiało 🙂
Kontakt@rafalchechelski.pl