Kluczowe wersety Biblii o wcieleniu Syna Bożego

(Księga Izajasza 7:14) „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nada mu imię Emmanuel!” (Księga Zachariasza 9:9) „Wesel się bardzo, Syjonie! Wznoś okrzyki, Jerozolimo! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny, jedzie na ośle, na osiołku, źrebięciu oślicy.”