Aby żyć tak, jak chce tego Chrystus, potrzebujemy miłości i zachęty, którą otrzymujemy od innych chrześcijan.

Mamy również przykazane, aby kochać, służyć i modlić się za naszych Braci i Siostry. Możemy wypełniać te przykazania najskuteczniej, jeśli jesteśmy w osobistej relacji z innymi chrześcijanami.

Kościół jest wspólnotą wierzących, gdzie te relacje mogą być pielęgnowane. Ponieważ jest niezwykle ważne, abyś dołączył do kościoła, powinieneś poświęcić wiele modlitwy i przemyśleń, aby wybrać właściwy.

Oto kilka ważnych pytań, które powinieneś rozważyć, decydując, który kościół jest dla ciebie odpowiedni.

1. Czy kościół uznaje i głosi autorytet i bezbłędność Biblii?
Czy uznaje tylko 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu za Pismo Święte? (Powinien)

Czy kościół używa Biblii jako podstawowego źródła do głoszenia i nauczania (2 Tymoteusza 3:16,17)? (Chociaż nie ma nic złego w tym, że kościół korzysta z dodatkowych źródeł (np. literatury dla szkółek niedzielnych), ich celem powinno być pomaganie nam w zrozumieniu tego, czego uczy nas Biblia.

 

2. Czy kościół kładzie duży nacisk na biblijne zwiastowanie i zdrową doktrynę?
Solidne biblijne zwiastowanie powinno wyjaśniać, co dany fragment mówi, tłumaczyć jego znaczenie i dawać słuchaczom wskazówki, jak mogą go zastosować w swoim życiu. Autorytet kaznodziei zaczyna się i kończy na Piśmie Świętym (2 Piotra 1:20,21).

Uważaj na kaznodziejów, którzy wygłaszają opinie, których nie można poprzeć Biblią, lub takich którzy chcą wykorzystać kazalnicę do innych celów (takich jak promowanie określonego programu politycznego lub społecznego), zamiast głosić to, co Bóg mówi do nas przez swoje spisane Słowo.

 

3. Czy kościół zachęca do uwielbienia skoncentrowanego na Bogu?
Niektóre kościoły starają się być miejscami rozrywki lub świadczą usługi, które są bardziej skoncentrowane na ludziach niż na Bogu. Uważaj, aby nie wybrać kościoła, w którym zaspokajanie ludzkich potrzeb jest ważniejsze niż służenie i oddawanie czci Bogu (Łukasza 4:8; Filipian 3:3).

Bóg obiecał, że zadba o nasze potrzeby. Może nie o wszystkie nasze pragnienia i czasami nie zapewnia wszystkiego, czego byśmy sobie życzyli, ale możemy wiedzieć, że jeśli kochamy Boga i jesteśmy powołani według Jego zamysłu, to wszystko w naszym życiu działa dla naszego dobra (List do Rzymian 8:28)!

 

4. Czy kościół wyposaży cię, abyś wzrastał jako uczeń Chrystusa?
Bycie prawdziwym uczniem Jezusa oznacza bycie Jego naśladowcą, uczniem. Czy ten kościół posiada programy i zasoby edukacyjne, które pomogą ci w tym wzroście (Mateusza 28:19,20)?

Czy są w nim ludzie, którzy są przeszkoleni, aby wyposażyć cię do bycia prawdziwym uczniem i chętnie to robią?

 

5. Czy kościół zapewni Ci możliwość wykorzystania Twoich darów duchowych i służby?
Biblia uczy nas, że każdy wierzący został uzdolniony przez Boga do Jego służby, ale musimy przebywać w środowisku, w którym te dary mogą być wykorzystane (List do Rzymian 12:4-8).

Upewnij się, że kościół, który wybierzesz, pomoże ci określić, jakie są twoje dary i da ci możliwość ich wykorzystania.

 

6. Czy kościół będzie w stanie zaoferować właściwą społeczność chrześcijańską?
Dla niektórych może to oznaczać sprawdzenie, czy w kościele są ludzie, którzy są na podobnym etapie życia, co oni. Osoby uczące się, zakładające rodziny i rozpoczynające karierę zawodową, osoby samotne i dorośli w wieku emerytalnym często mają różne potrzeby, a mimo to mamy troszczyć się o siebie nawzajem (Ewangelia Jana 13:35).

Nie wykluczaj kościoła, ponieważ ma wielu członków, którzy nie są w twoim przedziale wiekowym lub znajdują się na innym etapie życia niż ty, ale jednocześnie pamiętaj, że ludzie, którzy są twoimi rówieśnikami, często mogą zapewnić chrześcijańską społeczność w sposób, który jest najbardziej pomocny.

 

7. Czy ten kościół kładzie silny nacisk na misje i ewangelizację?
Jednym z ostatnich poleceń Jezusa przed Jego wstąpieniem do nieba było: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Ewangelia wg św. Mateusza 28:18-20).

Jak dużą część działań kościoła jest działalność misyjna? Czy uczestniczy w posługach zewnętrznych? Czy szkoli swoich ludzi, jak ewangelizować (głosić ewangelię)? To powie ci wiele o tym, jak mocno kościół czuje się związany z misjami i ewangelizacją. Powie ci to również wiele o możliwościach służby, jakie możesz tam znaleźć.